Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit document beschrijft de Algemene voorwaarden ('Voorwaarden') waarop Talent CRM bij 18 Mark Road, Oxford, OX3 8PA Abonnees toegang geeft tot wervingssoftware ('Talent CRM') via de website www.talentcrm.co.uk ( 'Site').

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site- en Talent CRM-services gebruikt. U garandeert en verklaart dat u bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan namens het bedrijf of de organisatie van de Abonnee.

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Site of de services die beschikbaar zijn via de Site / de Mobiele App (de 'Service') niet openen of gebruiken.

Talent CRM (te noemen "Talent CRM") biedt de Service uitsluitend aan voor gebruik door de ondertekenende entiteit en gelieerde bedrijven bij deze Algemene voorwaarden en op wiens naam een ​​account is geregistreerd via de Site (de "Abonnee" of "U") en niet voor het gebruik of voordeel van derden. Alle nieuwe functies die de huidige Service aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan deze Voorwaarden.

1. Toegang tot de dienst

Talent CRM zal zich redelijk inspannen om ervoor te zorgen dat de Service vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is. Er zullen echter omstandigheden zijn waarin de Service wordt onderbroken voor onderhoud, upgrades en noodreparaties of als gevolg van het falen van telecommunicatieverbindingen en apparatuur. Talent CRM neemt elke redelijke stap om dergelijke verstoringen te minimaliseren waar deze binnen de redelijke controle van Talent CRM ligt. Talent CRM behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving limieten te stellen aan het gebruik en de opslag met betrekking tot de Service. Abonnee verklaart aan Talent CRM dat als Abonnee een individu is (dwz geen entiteit) de Abonnee ten minste 18 jaar oud is. Abonnee verklaart ook dat het wettelijk is toegestaan ​​om de Service te gebruiken en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie en het gebruik van de Service. Talent CRM stelt content beschikbaar via zijn Service en Site ('Content'). Talent CRM beweert niet dat de Service rechtmatig kan worden gebruikt of dat Content kan worden geüpload of gedownload naar en van de Service buiten het VK. Toegang tot inhoud is mogelijk niet legaal door bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Service van buiten het VK gebruikt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. Abonnee is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur of ondersteunende services die nodig zijn om verbinding te maken met en gebruik te maken van de Service, inclusief, zonder beperking, modems, hardware, software en lokale of lokale telefoondiensten. Abonnee is ervoor verantwoordelijk dat dergelijke apparatuur of ondersteunende services compatibel zijn met de Service.

2. Algemene voorwaarden

Wanneer u zich aanmeldt voor de Service, moet u uw volledige wettelijke naam, volledige bedrijfsnaam, een geldig e-mailadres en alle andere informatie opgeven die is vereist om het aanmeldingsproces te voltooien. Wanneer u zich aanmeldt voor een betaald account of een gratis account opwaardeert naar een betaald account, moet u uw wettelijke volledige naam, volledige bedrijfsnaam (indien van toepassing), een geldig e-mailadres, uw juiste factuurgegevens en andere informatie opgeven. gevraagd om het aanmeldings- of upgradeproces te voltooien. Accounts geregistreerde of geautomatiseerde inlogpogingen door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan. Uw login mag alleen door uw organisatie worden gebruikt, een enkele login mag niet door meerdere personen binnen uw organisatie worden gedeeld. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Talent CRM kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.

Abonnee stemt ermee in Talent CRM onmiddellijk op de hoogte te stellen van daadwerkelijk of vermoedelijk verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van het account of wachtwoord van de Abonnee. U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste Abonnee-inhoud (zoals hierna gedefinieerd) en activiteit die plaatsvindt via of onder uw account. Elk frauduleus, misbruik of ongeoorloofd gebruik van de Service kan reden zijn voor beëindiging van het recht van de Abonnee om de Service te gebruiken of om toegang te krijgen tot de Site. Abonnee mag geen communicatie of verzoek plaatsen of verzenden of laten plaatsen of verzenden dat is ontworpen of bedoeld om wachtwoord- en accountinformatie van een andere gebruiker te verkrijgen. Als u een gratis account gebruikt, is het niet toegestaan ​​om advertenties te blokkeren. Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één gratis account aanhouden. U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten van uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten). U mag de Service niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te impliceren dat deze is gekoppeld aan de Service, Talent CRM of een andere Talent CRM-service. U mag de Service niet doorverkopen aan een derde als een private label of met opneming van een toeslag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talent CRM.

3. Opslag en ophalen van inhoud voor abonnees

De Service mag alleen worden gebruikt voor het verzenden en opslaan van CV's (of cv's), bestanden die zijn gekoppeld aan het proces van het aannemen van een kandidaat (hierna "Kandidaat" genoemd), functiebeschrijvingen en opmerkingen met betrekking tot het voorgaande (al het voorgaande waarnaar wordt verwezen hierna als "Abonnee-inhoud"). U mag geen commerciële advertenties of andere materialen uploaden die niet onder de definitie van "Abonnee-inhoud" vallen of ongevraagde informatie, materialen of gegevens verzenden (inclusief, zonder beperking, "spam" -berichten). U begrijpt dat de Service kan worden gebruikt voor de verzending van uw Abonnee-inhoud. U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden of gebruiken die probeert automatisch informatie van het scherm te verzamelen (schermschrapen). U mag geen geautomatiseerde systemen ("bots") gebruiken om meerdere gegevensstromen te uploaden, zoals voor meerdere Kandidaten. Als uw bandbreedtegebruik buitensporig is (zoals uitsluitend bepaald door Talent CRM), behouden wij ons het recht voor om uw gebruik te beperken of uw account uit te schakelen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving om de beschikbaarheid van de Service voor alle Abonnees (inclusief derden) te beschermen. totdat u uw bandbreedteverbruik kunt verminderen.

4. Beleid voor vacatures

Via haar Service kan Talent CRM aanbieden om aankondigingen van vacatures (“Jobadvertentie”) te verspreiden in distributiekanalen (hierna gedefinieerd). Talent CRM kan naar eigen goeddunken extra kosten in rekening brengen voor Jobadvertenties (“Premium Job Advertisements”). Alle kosten voor vacatures worden tijdens het bestelproces gecommuniceerd. Talent CRM zal redelijke inspanningen leveren om Jobadvertenties te distribueren naar diensten van derden, vacaturesites en / of andere entiteiten in ons distributienetwerk (gezamenlijk "Distributiekanalen"). U erkent en aanvaardt echter dat we geen controle hebben over de distributiekanalen of communicatienetwerken, en daarom bieden we geen garantie dat uw werkadvertenties daadwerkelijk worden geleverd via internet of via communicatienetwerken, worden geaccepteerd door een entiteit in de distributiekanalen of ontvangen en / of gelezen worden door sollicitanten of potentiële sollicitanten. U accepteert dat entiteiten in de distributiekanalen niet verplicht zijn om een ​​vacature te gebruiken of weer te geven en een vacature om welke reden of geen reden kunnen weigeren, of u nu een betaald abonnement hebt, of een proefabonnement of een gratis abonnement, en zelfs als u hebt betaald voor een premium vacature. U stemt ermee in dat Talent CRM niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij als uw vacature wordt afgewezen of niet wordt gepost, en u hebt geen recht op enige terugbetaling voor niet gepubliceerde of gedistribueerde vacature. Mocht u een premium vacature annuleren via distributiekanalen, dan bieden wij geen restitutie. Door een vacature in te dienen, geeft u ons toestemming om die vacature in de distributiekanalen te verspreiden. U stemt ermee in geen vacature-advertenties te plaatsen of te promoten die: onnauwkeurige, valse, misleidende informatie bevatten, die verborgen trefwoorden bevatten of diensten verkopen of promoten. Uw jobadvertenties moeten voldoen aan de toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid en antidiscriminatie (of het equivalent in het land dat de jobadvertenties beschikbaar worden gesteld, gepost worden of verspreid). We geven geen garantie met betrekking tot het aantal of de kwaliteit van de kandidaten die u ontvangt als gevolg van uw vacature. U bent als enige verantwoordelijk voor het interviewen, uitvoeren van achtergrond- en referentiecontroles op, het verifiëren van de door u verstrekte informatie en het selecteren van een geschikte kandidaat. In bepaalde gevallen kunnen entiteiten in de distributiekanalen vereisen dat u akkoord gaat met aanvullend servicebeleid om toe te staan ​​dat uw vacature op of via hun services wordt verspreid, en gaat u hierbij akkoord met dat aanvullende servicebeleid dat van toepassing is op de distributie van uw vacatures. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de publicatie van Jobadvertenties of materiaal waarnaar gebruikers via dergelijke Jobadvertenties kunnen linken. U stemt ermee in Talent CRM en zijn dochterondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten, schadevergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief advocatenhonoraria en -kosten) die zich voordoen uit of in verband met door u verstrekte vacatures of andere inhoud die door u is verstrekt, of uw schending van deze Overeenkomst.

5. Ondersteuning van Quality of Service

Talent CRM zal commercieel redelijke inspanningen leveren om binnen twee werkdagen op alle inkomende ondersteuningsverzoeken te reageren. Ons ondersteuningsteam is beschikbaar via support@talentcrm.co.uk.

6. Garantieverklaring

Abonnee garandeert hierbij dat (a) de Abonnee het recht en de capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan en hieraan gebonden te zijn; en (b) de Abonnee voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de Service en de Site door de Abonnee; en (c) en de Abonnee stemt ermee in zich te houden aan deze Voorwaarden van Talent CRM met betrekking tot de Service en de Site zoals aangeboden door Talent CRM. U stemt ermee in om de Service en de Site op eigen risico te gebruiken. Talent CRM maakt gebruik van andere externe serviceproviders (zoals netwerkproviders, datacenters, telecommunicatieproviders) om de Service en de Site beschikbaar te stellen aan de Abonnee. Talent CRM garandeert en zal alle redelijke stappen ondernemen om de Abonnee een goed serviceniveau te bieden, maar Talent CRM garandeert niet dat een dergelijke service te allen tijde vrij is van fouten of onderbrekingen. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, garandeert Talent CRM, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, niet dat de Site-inhoud (hierna gedefinieerd) nauwkeurig, volledig, geschikt voor een bepaald doel is, en alle garanties die voortvloeien uit voorschriften of anderszins in de wet zijn hierbij uitgesloten en afgewezen. Talent CRM kan koppelingen of andere interactie met websites van derden en advertentiebanners van derden op de Site weergeven (of 'Websites van derden'). In het bijzonder kunnen de Services de Abonnee ook de mogelijkheid bieden om Abonnee-Informatie te verbinden en te publiceren via Websites van Derden en andere diensten van derden zoals sociale en zakelijke netwerksites. Het gebruik van dergelijke websites van derden en diensten van derden geschiedt op risico van de Abonnee en is onderworpen aan de voorwaarden van de aanbieder van de externe website. Talent CRM kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor websites van derden en services van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, hun kwaliteit, inhoud, gebruiksvoorwaarden en beschikbaarheid.

7. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Talent CRM niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit: (i) het gebruik of het onvermogen om de Service te gebruiken; (ii) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van gekochte of verkregen goederen, gegevens, informatie of diensten of ontvangen berichten of transacties aangegaan via of van de Dienst; (iii) verklaringen of gedragingen van derden op de Service. Talent CRM is niet aansprakelijk voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u aan Talent CRM hebt betaald in het kader van deze Overeenkomst gedurende de periode van zes (6) voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot uw claim of oorzaak van actie tegen Talent CRM. De beperkingen zoals uiteengezet in dit artikel zijn van toepassing op: (i) indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade, punitieve of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, goodwill of andere immateriële verliezen (zelfs als Talent CRM is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade); (ii) alle oorzaken van actie of claims in het totaal, inclusief, zonder beperking, contractbreuk, schending van de garantie, schadevergoeding, nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, strikte aansprakelijkheid, verkeerde voorstelling van zaken en andere soorten. De beperkingen die in dit artikel zijn gespecificeerd, blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Voorwaarden en zijn zelfs van toepassing als een beperkt rechtsmiddel dat in deze Voorwaarden wordt genoemd, niet voldoet aan het essentiële doel. Alle beperkingen die in dit artikel zijn overeengekomen, zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en leden van Talent CRM.

8. Schadeloosstelling

U stemt ermee in Talent CRM, zijn aannemers en licentiegevers en hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers, leden, aandeelhouders en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, verliezen, acties, oorzaken van actie, eisen, kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Service, voor inbreuk op enig intellectueel eigendom van de Inhoud van de Abonnee in verband met het gebruik van de Service daarvan. De voorwaarden in deze sectie blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze voorwaarden. Talent CRM stemt ermee in om u, uw contractanten en licentiegevers, en uw respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, leden, aandeelhouders en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims van derden dat de Services inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten die gelden in de VK en andere lidstaten van de Europese Unie, evenals de Verenigde Staten van Amerika. De voorwaarden in deze sectie blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze voorwaarden.

9. Wijziging van de dienst

Talent CRM behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen met het doel de Service te verbeteren. Als deze wijziging gevolgen kan hebben voor het gebruik, wordt deze wijziging aangekondigd. Wijzigingen met betrekking tot privacy worden vooraf aan gebruikers aangekondigd via ons privacybeleid.

10. Externe leveranciers

U begrijpt dat Talent CRM externe leveranciers (hierna de 'Verkopers' genoemd) en hostingpartners gebruikt om de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, telemarketingondersteuning en aanverwante technologie te leveren die nodig is om de Service uit te voeren. Talent CRM garandeert niet dat de resultaten van de presentatie of informatie correct zullen zijn, inclusief prijzen en beoordelingen, op elk scherm dat resulteert in een transactie van welke aard dan ook, geleverd door een externe leverancier die wordt gevonden met behulp van de Service. Talent CRM biedt geen garantie of garantie dat u dezelfde resultaten zult ontvangen als getoond in de geaggregeerde gegevens gepresenteerd op vacaturesites of enig ander beoordelingssysteem gevonden in de Service geleverd door een derde partij.

11. Betalingen, terugbetalingen, upgraden en downgraden

Gebruik van de Service is gratis tijdens uw "Gratis proefperiode", standaard 14 dagen. Een geldige creditcard is vereist voor het betalen van accounts. De Service wordt vooraf maandelijks in rekening gebracht (standaard ook vooraf betaald voor 12 maanden) en kan op elk moment worden geannuleerd - alleen de resterende dagen van die maand worden in rekening gebracht. Er is geen restitutie op voorafbetaalde jaarpakketten. Talent CRM is bevoegd om de toepasselijke vergoeding (en), tarieven en prijzen voor de Service elk jaar binnen redelijke grenzen aan te passen. Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of heffingen die door belastingautoriteiten worden opgelegd, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al dergelijke belastingen, heffingen of heffingen, exclusief alleen de Britse belastingen op de inkomsten van Talent CRM. Voor elke upgrade in het planniveau wordt uw creditcard die u heeft opgegeven automatisch in rekening gebracht op het moment dat u een upgrade uitvoert. Het downgraden van uw Service resulteert in de resterende maand die volgens het huidige plan in rekening wordt gebracht. De standaardbetalingsdatum voor creditcardkosten en facturen is dezelfde datum waarop u de bestelling plaatst of de facturen ontvangt. Diensten inclusief Jobadvertenties worden live gezet op het moment dat de betaling is ontvangen. Alle kosten zijn in Britse ponden (GBP).

12. Beëindiging

U kunt uw account en de Service onmiddellijk beëindigen door naar het factureringsgedeelte van uw instellingen in uw account te gaan of door een e-mail te sturen naar support@talentcrm.co.uk. U hebt het recht om uw Abonnee-inhoud binnen dertig dagen na beëindiging te downloaden of aan te vragen. Daarna wordt al uw Abonnee-inhoud verwijderd uit de Service. Als u uw Service beëindigt vóór het einde van uw huidige vooruitbetaalde periode (maand, kwartaal, halfjaar, volledig jaar), wordt uw beëindiging onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht. U ontvangt ook geen restitutie voor het ongebruikte deel van de betalingsperiode. Jaarcontracten moeten ten minste één maand voor de verlengingsdatum worden geannuleerd of worden automatisch voor een vergelijkbare contractdatum verlengd. Talent CRM heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en enig en al het huidige of toekomstige gebruik van de Service alleen te weigeren in geval van schending van deze Voorwaarden. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account en uw toegang tot uw Account, en het verlies en het opgeven van alle Inhoud in uw Account. Talent CRM kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de Service beëindigen als het Talent CRM niet is toegestaan ​​om de Service aan de Klant te verlenen door a) de wet- en regelgeving die van toepassing is op Talent CRM of b) een van Talent CRM's zakelijke partners of dienstverleners vanwege economische sancties van de overheid tegen een land of staat.

13. Auteursrecht en eigendom van inhoud

De site en de inhoud ervan zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik van de abonnees van Talent CRM en mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden. Alle materialen op de site, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, gegevens, informatie, afbeeldingen, logo's, tools, foto's, afbeeldingen, illustraties, audio, video en animaties ("Site-inhoud") zijn eigendom van Talent CRM en / of derde partijen en worden beschermd door Britse en internationale auteursrechtwetten. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van Talent CRM en / of derden. Abonnee dient zich te houden aan alle auteursrechtkennisgevingen, informatie en beperkingen in Inhoud die via de Service wordt geopend. Alle rechten van intellectuele eigendom van de Abonnee op gegevens, informatie, Abonnee-inhoud, inclusief maar niet beperkt tot informatie van sollicitanten door gebruik te maken van online formulieren, die aanvullende informatie bevatten zoals CV's, motivatiebrieven, antwoorden op vragen en aanvullende persoonlijke informatie / werkgeschiedenis, en alle informatie in verband met het gebruik van de Service door Abonnee, handelsmerken en handelsnamen zijn en blijven eigendom van Abonnee. De site is auteursrechtelijk beschermd volgens Europese auteursrechtwetten, internationale conventies en andere auteursrechtwetten. Het woord 'Talent CRM' is beschermd door het handelsmerk. Behalve zoals expliciet toegestaan ​​in de volgende paragraaf van deze Voorwaarden, mag de Abonnee geen van de volgende artikelen kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, uploaden, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, reproduceren, afgeleide werken maken op basis van, distribueren of op enigerlei wijze exploiteren van de Site-inhoud, software, materialen met betrekking tot de Service geheel of gedeeltelijk. Abonnee mag de inhoud van de site downloaden of kopiëren voor zijn, haar of zijn normale zakelijke activiteiten en niet voor enige andere persoon of entiteit, en op voorwaarde dat de abonnee alle auteursrechten en andere kennisgevingen op dergelijke inhoud van de site behoudt. Het is de Abonnee niet toegestaan ​​meerdere kopieën van de Site-inhoud te maken of dergelijke Site-inhoud op een andere manier te distribueren of te verzenden naar een andere persoon of entiteit. Abonnee erkent en gaat ermee akkoord dat als Abonnee een deel van de Service gebruikt om Abonnee-inhoud te verwerken, Talent CRM een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij recht heeft om de Abonnee-inhoud uitsluitend voor de normale inhoud te kopiëren, publiceren, weergeven, vertalen en op te slaan zakelijk gebruik van de Service (bijv dagelijkse activiteiten om de service draaiende te houden). Abonnee verklaart, garandeert en stemt ermee in dat hij de Service niet zal gebruiken om Abonnee-inhoud te verwerken die (a) inbreuk maakt op, inbreuk maakt op of anderszins interfereert met enig auteursrecht of handelsmerk van een derde, (b) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch is, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk, aanstootgevend of anderszins in strijd is met enige wet of recht van een derde partij, (c) een virus, trojaans paard, worm, tijdbom of andere computerprogrammeerroutine of motor bevat die is bedoeld om te beschadigen, interfereren, heimelijk onderscheppen of onteigenen van elk systeem, gegevens of informatie, of (d) achterblijven nadat de Abonnee is geïnformeerd dat dergelijke Abonnee-inhoud een van de secties (a) tot (c) van deze zin schendt - voor zover het is niet buiten zijn controle.

Talent CRM behoudt zich het recht voor om Subscriber Content van de Site te verwijderen, het recht van Subscriber om de Service te gebruiken op te schorten of te beëindigen in geval van schending van deze Voorwaarden of om een ​​andere remedie of verlichting voor Talent CRM en / of de Site onder eigen vermogen of om welke reden dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, bij ontvangst van claims of aantijgingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke Inhoud van de Abonnee of als Talent CRM vreest dat de Abonnee de onmiddellijk voorafgaande zin heeft overtreden). Alle hervatdocumenten die door u, een andere gebruiker binnen uw account of een aanvrager naar uw account zijn geüpload, kunnen door u worden opgehaald via de meegeleverde gebruikersinterface. Talent CRM zal deze Abonnee-inhoud nooit doorverkopen of gebruiken voor andere commerciële doeleinden. De site, inclusief maar niet beperkt tot het uiterlijk van de service, is auteursrechtelijk beschermd © 2019 Talent CRM. U mag geen enkel deel van de HTML / CSS of visuele ontwerpelementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talent CRM. In gevallen waarin dergelijke toestemming wordt gegeven, moeten alle auteursrechten en "powered by" kennisgevingen, afbeeldingen en teksten ("kennisgevingen") in gerenderde pagina's en uitgaande e-mails aanwezig zijn. De locatie van het bericht op de pagina kan worden gewijzigd zolang het bericht duidelijk zichtbaar blijft.

14. Promoties en marketing

Talent CRM biedt Abonnee een openbare website als onderdeel van de Service (Carrièresite). Deze carrièresite is onder andere bedoeld om u een openbare lijst met banen te bieden en daarom is uw gebruik van uw carrièresite niet bedoeld als privé. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch door u verboden, kan Talent CRM uw bedrijfsnaam gebruiken en uw gebruik van deze Service vermelden in persberichten, interviews, promotiemateriaal, verkoopbladen, presentaties, websites en andere zelfpromotiekanalen. U stemt er ook mee in dat een grafische of tekstlink “powered by Talent CRM” kan worden opgenomen in uw vacatures of e-mails, tenzij u ervoor kiest dit feit uit te schakelen of te verbergen. Promoties of kortingen zijn geldig voor diensten waarop de promotie of korting oorspronkelijk werd toegepast; latere upgrades of add-on-services zijn geen garantie voor promoties of kortingen.

15. Privacy Policy

Lees ons Privacybeleid, dat het gebruik van persoonlijke gegevens op de Site en in verband met de Service regelt, en waaraan Abonnee ermee instemt gebonden te zijn als een voorwaarde van deze Voorwaarden en het gebruik van de Site en de Service. Abonnee is de verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in EU-verordening 2016 / 679 (“GDPR”), voor alle persoonlijke gegevens die worden verwerkt als onderdeel van de Service met betrekking tot sollicitanten, potentiële kandidaten en bezoekers van de Carrière-site. Abonnee zal Talent CRM vragen om een ​​overeenkomst voor gegevensverwerking (DPA) als dergelijke persoonlijke gegevens worden verwerkt door Talent CRM. Op een dergelijk verzoek biedt Talent CRM Abonnee een DPA die voldoet aan alle vereisten zoals uiteengezet in artikel 28 GDPR.

16. Elektronisch bezorgbeleid

U stemt ermee in dat Talent CRM u de vereiste kennisgevingen, pushes, overeenkomsten en andere informatie met betrekking tot de Service elektronisch kan verstrekken. Door de Service te gebruiken, stemt u er ook mee in dat Talent CRM niet verantwoordelijk is voor mislukte elektronische bezorging van e-mailberichten op het door u opgegeven adres.

17. Oplossing van geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Service worden beheerst door de wetgeving van het VK, zonder rekening te houden met eventuele conflicten van rechtsbeginselen, en elke procedure wordt uitsluitend beslecht door een bevoegde rechtbank van het VK.

18. Gemengd

Deze Voorwaarden (inclusief het Privacybeleid), zoals van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Talent CRM, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Talent CRM met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten, geschreven of mondeling, met betrekking tot het onderwerp hiervan. Talent CRM publiceert nieuwe versies van de Voorwaarden op haar website (https://www.talentcrm.co.uk/terms). Wijzigingen worden van kracht aan het einde van een vooraf betaalde periode of bij het upgraden of downgraden. Talent CRM kan aangeven dat voorgaande wijzigingen eerder van kracht worden, in dat geval kan de Abonnee de Service onmiddellijk beëindigen en een terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen ontvangen voor het beëindigde gedeelte van de vooruitbetaalde termijn. In het geval van afzonderlijke Service level agreements of gegevensverwerkingsovereenkomsten, worden deze overeenkomsten als addenda aan deze Voorwaarden toegevoegd. Het nalaten van een van beide partijen om enig recht waarin hierin is voorzien uit te oefenen, wordt niet beschouwd als afstand van verdere rechten hieronder. Talent CRM is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van zijn verplichtingen hieronder wanneer een dergelijke tekortkoming het gevolg is van enige oorzaak buiten de redelijke controle van Talent CRM, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mechanische, elektronische of communicatiefouten of -degradatie. Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt die bepaling beperkt of verwijderd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Voorwaarden anders volledig van kracht en van kracht en afdwingbaar blijven. Deze Voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan het voordeel van elke partij en de erfgenamen, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden van die partij; op voorwaarde echter dat deze Voorwaarden niet door een Partij kunnen worden toegewezen of overgedragen, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Talent CRM door de andere Partij. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of werkgelegenheid gecreëerd als gevolg van deze Voorwaarden. Vragen over de voorwaarden moeten worden gestuurd naar hello@talentcrm.co.uk.