Betingelser

Betingelser og vilkår

Dette dokumentet beskriver vilkårene ('Vilkår' ') som Talent CRM på 18 Mark Road, Oxford, OX3 8PA gir abonnenter tilgang til rekrutteringsprogramvare (' Talent CRM ') av nettstedet www.talentcrm.co.uk ('Nettstedet').

Les disse vilkårene nøye før du bruker nettstedet og talent CRM-tjenestene. Du garanterer og representerer at du er autorisert til å inngå disse vilkårene på vegne av abonnentselskapet eller organisasjonen.

Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, kan det hende du ikke får tilgang til eller bruke nettstedet eller tjenestene som er tilgjengelige via nettstedet / mobilappen ('tjenesten').

Talent CRM (for å få navnet "Talent CRM") tilbyr tjenesten utelukkende for bruk av signeringsenheten, og tilknyttede selskaper, til disse avtalevilkårene, og i hvis navn en konto er registrert gjennom nettstedet ("abonnenten" eller "Du") og ikke til bruk eller fordel for noen tredjepart. Alle nye funksjoner som forbedrer eller forbedrer den nåværende tjenesten, inkludert utgivelse av nye verktøy og ressurser, skal være underlagt disse vilkårene.

1. Tilgang til tjenesten

Talent CRM vil gjøre rimelige anstrengelser for å sikre at tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Imidlertid vil det være tilfeller der tjenesten blir avbrutt for vedlikehold, oppgraderinger og nødreparasjoner eller på grunn av svikt i telekommunikasjonslenker og utstyr. Ethvert rimelig skritt vil bli tatt av Talent CRM for å minimere en slik forstyrrelse der det er innenfor Talent CRMs fornuftige kontroll. Talent CRM forbeholder seg retten til når som helst å lage grenser for bruk og lagring med hensyn til Tjenesten med eller uten varsel. Abonnent bekrefter til Talent CRM at hvis abonnenten er en person (dvs. ikke en enhet), er abonnenten minst 18 år gammel. Abonnenten bekrefter også at det er lovlig å bruke tjenesten, og tar fullt ansvar for valg og bruk av tjenesten. Talent CRM gjør tilgjengelig innhold gjennom sin tjeneste og nettsted ("innhold"). Talent CRM fremsetter ikke noe krav om at tjenesten kan brukes lovlig eller at innhold kan lastes opp eller lastes ned til og fra tjenesten utenfor Storbritannia. Tilgang til innhold kan ikke være lovlig av visse personer eller i visse land. Hvis du bruker tjenesten fra utenfor Storbritannia, gjør du det på egen risiko, og du er ansvarlig for å overholde lovene i din jurisdiksjon. Abonnenten skal være ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde alt utstyr eller tilleggstjenester som er nødvendige for å koble seg til og bruke tjenesten, inkludert, uten begrensning, modemer, maskinvare, programvare og langdistanse eller lokal telefontjeneste. Abonnenten skal være ansvarlig for å sikre at slikt utstyr eller tilleggstjenester er kompatible med tjenesten.

2. Generelle vilkår

Når du registrerer deg for tjenesten, må du oppgi ditt fullstendige juridiske navn, fulle firmanavn, en gyldig e-postadresse og all annen informasjon som etterspørres for å fullføre registreringsprosessen. Når du registrerer deg for en betalt konto, eller oppgraderer en gratis konto til en betalt konto, må du oppgi ditt juridiske fulle navn, fullt firmanavn (hvis aktuelt), en gyldig e-postadresse, riktig faktureringsinformasjon og all annen informasjon forespurt for å fullføre registrerings- eller oppgraderingsprosessen. Kontoer registrerte eller automatiserte påloggingsforsøk av "bots" eller andre automatiserte metoder er ikke tillatt. Påloggingen din kan bare brukes av organisasjonen din, en enkelt innlogging kan ikke deles av flere personer i organisasjonen. Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen og passordet ditt. Talent CRM kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade på grunn av manglende overholdelse av denne sikkerhetsforpliktelsen.

Abonnent samtykker i å varsle Talent CRM umiddelbart om faktisk eller mistenkt tap, tyveri eller uautorisert bruk av abonnentens konto eller passord. Du er ansvarlig for alt abonnementsinnhold (som definert heretter) og aktivitet som skjer gjennom eller under kontoen din. Enhver uredelig, fornærmende eller uautorisert bruk av tjenesten kan være grunn til oppsigelse av abonnentens rett til å bruke tjenesten eller tilgang til nettstedet. Abonnenten kan ikke legge ut eller overføre eller føre til at det blir postet eller overført kommunikasjon eller oppfordring designet eller ment for å skaffe passord og kontoinformasjon fra noen annen bruker. Hvis du bruker en gratis konto, har du ikke lov til å blokkere annonser. En person eller juridisk enhet kan ikke opprettholde mer enn en gratis konto. Du kan ikke bruke tjenesten til noe ulovlig eller uautorisert formål. Du kan ikke, under bruk av tjenesten, bryte lovene i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, lov om opphavsrett). Du kan ikke endre, tilpasse eller hacke Tjenesten eller endre et annet nettsted for å falske implisere at det er tilknyttet Tjenesten, Talent CRM eller noen annen Talent CRM-tjeneste. Du kan ikke videreselge tjenesten til noen tredjepart som en privat etikett eller med inkludering av et påslagningsgebyr uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Talent CRM.

3. Lagring og gjenfinning av abonnentinnhold

Tjenesten kan bare brukes til å overføre og lagre CV-er (eller gjenoppta), filer tilknyttet prosessen med å ansette en kandidat (heretter kalt "kandidat"), stillingsbeskrivelser og kommentarer med hensyn til det foregående (alt det foran nevnte til her som "Abonnentinnhold"). Du kan ikke laste opp kommersielle annonser eller annet materiale som ikke faller inn under definisjonen av "Abonnentinnhold" eller overføre uoppfordret informasjon, materiale eller data (inkludert, uten begrensning, "spam" -meldinger). Du forstår at tjenesten kan brukes til overføring av abonnentinnholdet. Du kan ikke overføre eller bruke ormer eller virus eller ødeleggende koder, eller som forsøker å automatisk samle informasjon fra skjermen (skraping av skjermen). Du kan ikke bruke automatiserte systemer ("bots") for å laste opp flere datastrømmer, for eksempel for flere kandidater. Hvis din båndbreddebruk er overdreven (som kun bestemt av Talent CRM), for å beskytte tilgjengeligheten til tjenesten for alle abonnenter (inkludert tredjeparter), forbeholder vi oss retten til å begrense bruken eller deaktivere kontoen din etter forhånds skriftlig varsel til deg til du kan redusere båndbreddeforbruket.

4. Jobbannonsepolitikk

Gjennom sitt Service Talent kan CRM tilby å distribuere kunngjøringer om ledige stillinger ("Jobbannonse") i distribusjonskanaler (definert i det følgende). Talent CRM kan etter eget skjønn kreve tilleggsavgift for stillingsannonser (“Premium Job Advertising”). Alle avgifter for stillingsannonser vil bli kommunisert under bestillingsprosessen. Talent CRM vil gjøre en rimelig innsats for å distribuere stillingsannonser til tredjeparts tjenester, jobbtavler og / eller andre enheter i distribusjonsnettverket vårt (samlet "Distribusjonskanaler"). Du aksepterer og aksepterer imidlertid at vi ikke har kontroll over distribusjonskanaler eller kommunikasjonsnettverk, og at vi derfor ikke gir noen garanti for at jobbannonsene dine faktisk vil bli levert over Internett eller via kommunikasjonsnettverk, bli akseptert av en enhet i distribusjonskanalene eller bli mottatt og / eller lest av jobbsøkere eller potensielle jobbsøkere. Du godtar at enheter i distribusjonskanalene ikke har noen forpliktelse til å bruke eller vise en stillingsannonse og kan avvise en stillingsannonse av en eller annen grunn eller ingen grunn, enten du er på en betalt abonnementsplan, eller en prøve eller gratis abonnement, og selv om du har betalt for en premiumjobbannonse. Du samtykker i at Talent CRM ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart dersom din stillingsannonse blir avvist eller ikke lagt ut, og du vil ikke ha rett til refusjon for stillingsannonser som ikke er lagt ut eller distribuert. Skulle du kansellere en Premium Job Advertising som er lagt ut via distribusjonskanaler, tilbyr vi ikke refusjon. Ved å sende inn en stillingsannonse gir du oss tillatelse til å distribuere denne stillingsannonsen i distribusjonskanalene. Du samtykker i å ikke legge ut eller markedsføre stillingsannonser som: inneholder unøyaktig, falsk, villedende informasjon, som inneholder skjulte nøkkelord, eller selger eller markedsfører tjenester. Dine stillingsannonser må overholde gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, de som gjelder arbeid og arbeid og antidiskriminering (eller tilsvarende i landet som Jobbannonsene blir gjort tilgjengelig, lagt ut eller distribuert). Vi garanterer ikke for antall eller kvalitet på kandidater som du vil motta som et resultat av din stillingsannonse. Du er alene ansvarlig for å intervjue, utføre bakgrunns- og referansesjekker, verifisere informasjon gitt av, og velge en passende kandidat. I visse tilfeller kan enheter i distribusjonskanalene kreve at du samtykker til ytterligere tjenestepolicyer for å tillate at din jobbannonse distribueres på eller via deres tjenester, og du aksepterer herved ytterligere tjenestepolicyer som de gjelder for distribusjon av dine jobbannonser. Du forstår og samtykker i at du er eneansvarlig for ethvert ansvar som oppstår som følge av publisering av stillingsannonser eller materiale som brukere kan koble seg til gjennom slike stillingsannonser. Du samtykker i å holde Talent CRM og dets datterselskaper og deres respektive offiserer, direktører, ansatte og agenter skadesløs fra og mot alle krav, kostnader, skader, tap, forpliktelser og utgifter (inkludert advokatsalærer og kostnader) som oppstår ut av eller i forbindelse med stillingsannonser levert av deg eller annet innhold levert av deg, eller brudd på denne avtalen.

5. Support for kvalitet

Talent CRM vil gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å svare på alle innkommende supportforespørsler innen to virkedager. Supportsteamet vårt er tilgjengelig via support@talentcrm.co.uk.

6. Ansvarsfraskrivelse

Abonnent garanterer herved at (a) abonnenten har rett og kapasitet til å inngå og være bundet av disse vilkårene; og (b) abonnenten skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter om abonnentens bruk av tjenesten og nettstedet; og (c) og abonnenten samtykker i å overholde disse vilkårene for talent CRM relatert til tjenesten og nettstedet som levert av talent CRM. Du samtykker i å bruke tjenesten og nettstedet på egen risiko. Talent CRM bruker andre tredjeparts tjenesteleverandører (for eksempel nettverksleverandør, datasentre, telekommunikasjonsleverandører) for å gjøre tjenesten og nettstedet tilgjengelig for abonnenten. Talent CRM garanterer og vil ta alle rimelige skritt for å gi abonnenten et godt servicenivå, men Talent CRM garanterer ikke at slik tjeneste til enhver tid skal være fri for feil eller avbrudd. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt her, garanterer ikke Talent CRM til maksimal utstrekning som loven tillater at innholdet på nettstedet (definert heretter) er nøyaktig, fullstendig, egnet til et bestemt formål, og eventuelle garantier som følger av forskrifter eller annen lovgivning er utelukkes herved og fraskrives. Talent CRM kan vise eller tilby lenker eller annen interaksjon med tredjeparts nettsteder og tredjeparts reklamebannere på nettstedet ("tredjeparts nettsteder"). Spesielt kan tjenestene også gi abonnenten muligheten til å koble til og publisere abonnentens informasjon gjennom tredjepartsnettsteder og andre tredjeparts tjenester, for eksempel sosiale nettverk og nettverk. Bruk av slike tredjepartsnettsteder og tredjeparts tjenester skal være utsatt for abonnenten og underlagt vilkårene og betingelsene for tredjepartsleverandøren av nettstedet. Talent CRM kan ikke holdes ansvarlig eller ansvarlig for tredjeparts nettsteder og tredjeparts tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, deres kvalitet, innhold, vilkår for bruk og tilgjengelighet.

7. Ansvarsbegrensning

Du forstår uttrykkelig og godtar at Talent CRM ikke skal være ansvarlig for skader som følge av: (i) bruk eller manglende evne til å bruke tjenesten; (ii) kostnadene for anskaffelse av erstatningsvarer og tjenester som følge av varer, data, informasjon eller tjenester kjøpt eller innhentet eller meldinger mottatt eller transaksjoner inngått gjennom eller fra Tjenesten; (iii) uttalelser eller oppførsel fra tredjepart om tjenesten. Talent CRM er ikke ansvarlig for beløp som overstiger gebyrene du har betalt til Talent CRM i henhold til denne avtalen i løpet av den seks (6) måneders perioden før hendelsen som ga opphav til kravet ditt eller sakens sak mot Talent CRM. Begrensningene som er beskrevet i denne artikkelen gjelder: (i) indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader, straffende eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill eller andre immaterielle tap (selv om Talent CRM har blitt informert om muligheten for slike skader); (ii) alle årsaker til handlinger eller påstander samlet, inkludert, uten begrensning, brudd på kontrakt, brudd på garanti, erstatning, uaktsomhet, grov uaktsomhet, forsettlig uredelighet, strengt ansvar, feilrepresentasjoner og annen erstatning. Begrensningene som er spesifisert i denne artikkelen, vil overleve oppsigelse eller utløp av disse vilkårene og gjelder selv om noe begrenset middel som er spesifisert i disse vilkårene viser seg å ha mislyktes i dets vesentlige formål. Eventuelle begrensninger som er avtalt i henhold til denne artikkelen vil også gjelde for ansvaret til Talent CRMs direktører, offiserer, ansatte, agenter og medlemmer.

8. Skadeserstatning

Du samtykker i å skade og holde ufarlig Talent CRM, dens entreprenører og lisensgivere, og deres respektive direktører, offiserer, ansatte, medlemmer, aksjonærer og agenter fra og mot alle krav, forpliktelser, tap, handlinger, handlinger, krav, kostnader og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til advokatavgift, som oppstår som følge av din bruk av tjenesten, for brudd på intellektuell eiendom til abonnentens innhold i forbindelse med bruk av tjenesten derav. Betingelsene spesifisert i denne seksjonen vil overleve oppsigelse eller utløp av disse vilkårene. Talent CRM samtykker i å skade og holde deg ufarlig, dine entreprenører og lisensgivere, og dine respektive direktører, offiserer, ansatte, medlemmer, aksjonærer og agenter fra og mot alle krav fra tredjepart om at tjenestene krenker immaterielle rettigheter som er gyldige i Storbritannia og andre medlemsland i Den europeiske union, så vel som USA. Betingelsene spesifisert i denne seksjonen vil overleve oppsigelse eller utløp av disse vilkårene.

9. Endring av tjenesten

Talent CRM forbeholder seg retten til å foreta endringer i Tjenesten når som helst og uansett årsak for å forbedre tjenesten. Hvis denne endringen kan ha konsekvenser for bruken, vil denne endringen kunngjøres. Endringer angående personvern vil bli kunngjort for brukere på forhånd gjennom personvernreglene våre.

10. Tredjepartsselgere

Du forstår at Talent CRM bruker tredjepartsleverandører (heretter kalt "leverandørene") og hostingpartnere for å tilby nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagring, telemarketingstøtte og relatert teknologi som kreves for å drive tjenesten. Talent CRM garanterer ikke at resultatene av presentasjonen eller informasjonen vil være korrekte, inkludert priser og rangeringer, på noen skjermbilder som resulterer i en transaksjon av noe slag, levert av en tredjepart leverandør funnet ved bruk av tjenesten. Talent CRM gir ingen garanti eller garanti for at du vil motta de samme resultatene som vist i de aggregerte dataene som er presentert på jobbtavler eller andre klassifiseringssystemer som finnes i tjenesten levert av en tredjepart.

11. Betalinger, refusjoner, oppgradering og nedgradering

Bruk av tjenesten er gratis i løpet av din "gratis prøveperiode", som er 14 dager som standard. Et gyldig kredittkort kreves for å betale kontoer. Tjenesten belastes på forhånd, som standard på månedlig basis (også tilgjengelig forhåndsbetalt for 12 måneder) og kan avbestilles når som helst - i hvilket bare de resterende dagene i den måneden vil bli belastet. Det er ingen refusjon på forhåndsbetalte årlige pakker. Talent CRM er autorisert til å justere gjeldende gebyr (er), priser og priser for tjenesten hvert år innenfor rimelige grenser. Alle avgifter er eksklusive alle skatter, avgifter eller avgifter som er pålagt av skattemyndighetene, og du skal være ansvarlig for betaling av alle slike skatter, avgifter eller avgifter, unntatt bare de britiske skatter på inntekten til Talent CRM. For enhver oppgradering i plannivå belastes kredittkortet ditt som du oppga, automatisk på det tidspunktet du oppgraderer. Nedgradering av tjenesten din vil føre til at den gjenværende måneden belastes etter gjeldende plan. Standard betalingsdato for kredittkortgebyrer og fakturaer er samme dato som du legger inn bestillingen eller mottar fakturaene. Tjenester inkludert stillingsannonser blir satt live i det øyeblikket betalingen mottas. Alle avgifter er i pund sterling (GBP).

12. Avslutning

Du kan avslutte kontoen din og tjenesten umiddelbart ved å gå til faktureringsdelen av innstillingene i kontoen din eller ved å sende e-post til support@talentcrm.co.uk. Du har rett til å laste ned eller be om abonnentinnholdet ditt innen tretti dager etter oppsigelse. Deretter blir alt abonnentinnholdet ditt slettet fra tjenesten. Hvis du avslutter tjenesten før utløpet av den nåværende forhåndsbetalte perioden (måned, kvartal, halvår, helår), vil oppsigelsen din tre i kraft umiddelbart, og du vil ikke bli belastet igjen, og du vil heller ikke få refusjon for den ubrukte delen av betalingsperioden. Årskontrakter må avlyses minst en måned i forkant av fornyelsesdatoen, eller fornyes automatisk for en lignende avtaledato. Talent CRM har etter eget skjønn rett til å stanse eller avslutte kontoen din og nekte all og nåværende eller fremtidig bruk av tjenesten bare i tilfelle brudd på disse vilkårene. Slik oppsigelse av tjenesten vil resultere i deaktivering eller sletting av kontoen din og din tilgang til kontoen din, og tilgivelse og avhending av alt innhold på kontoen din. Talent CRM kan når som helst, uten forhåndsvarsel, si opp tjenesten hvis Talent CRM er forbudt å tilby tjenesten til kunden ved a) lover og forskrifter som gjelder Talent CRM eller b) noen av Talent CRMs forretningspartnere eller tjenesteleverandører pga. statlige økonomiske sanksjoner mot ethvert land eller stat.

13. Opphavsrett og innhold

Nettstedet og innholdet er kun ment for bruk av Talent CRMs abonnenter og kan bare brukes i samsvar med disse vilkårene. Alt materiale på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til tekst, data, informasjon, grafikk, logoer, verktøy, fotografier, bilder, illustrasjoner, lyd, video og animasjoner ("Nettstedsinnhold") tilhører Talent CRM og / eller tredjeparter og er beskyttet av britisk og internasjonal copyrightlovgivning. Alle varemerker, servicemerker og handelsnavn er proprietære for Talent CRM og / eller tredjeparter. Abonnenten skal overholde alle opphavsrettsvarsler, informasjon og begrensninger i innholdet som er tilgang til gjennom tjenesten. Alle rettigheter til intellektuell eiendom fra abonnenten til data, informasjon, abonnentinnhold inkludert, men ikke begrenset til informasjon fra jobbkandidater ved å bruke elektroniske skjemaer, som inneholder tilleggsinformasjon som CV-er, motivasjonsbrev, svar på spørsmål og ytterligere personlig informasjon / arbeidshistorie, og all informasjon i forbindelse med bruk av tjenesten av abonnenten, varemerker og handelsnavn er og vil forbli abonnentens eiendom. Nettstedet er beskyttet av copyright i henhold til europeiske copyright lover, internasjonale konvensjoner og andre copyright lover. Ordet 'Talent CRM' er varemerkbeskyttet. Med unntak av eksplisitt tillatt i neste ledd i disse vilkårene, kan abonnenten ikke kopiere, endre, publisere, overføre, laste opp, delta i overføring eller salg av, reprodusere, lage deriverte verk basert på, distribuere eller på noen måte utnytte noe av innholdet på nettstedet, programvare, materiale relatert til tjenesten helt eller delvis. Abonnent kan laste ned eller kopiere innholdet på nettstedet for hans, henne eller dets normale forretningsvirksomhet og ikke for noen annen person eller enhet, og forutsatt at abonnenten opprettholder all copyright og annen varsel som inneholder innholdet på dette nettstedet. Abonnenten kan ikke lage flere kopier av innholdet på nettstedet eller på annen måte distribuere eller overføre slikt innhold til nettstedet til noen annen person eller enhet. Abonnent erkjenner og samtykker i at hvis abonnenten bruker noen del av tjenesten for å behandle abonnentinnhold, vil Talent CRM ha en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri rett til å kopiere, publisere, vise, oversette og lagre abonnentinnholdet utelukkende for det normale forretningsbruk av tjenesten (f.eks daglig drift for å holde tjenesten i gang). Abonnent representerer, garanterer og samtykker i at den ikke vil bruke tjenesten til å behandle noe abonnentinnhold som (a) krenker, krenker eller på annen måte forstyrrer copyright eller varemerke fra en tredjepart, (b) er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, fornærmende, usømmelig, truende, trakasserende, hatefull, krenkende eller på annen måte bryter noen tredjeparts lov eller rettighet, (c) inneholder et virus, trojansk hest, orm, tidsbombe eller annen dataprogrammeringsrutine eller motor som er ment å skade, ugunstig forstyrre, surreptitiously fange opp eller ekspropriere noe system, data eller informasjon, eller (d) forblir postet etter at abonnenten er blitt varslet om at slikt abonnentinnhold krenker noen av delene (a) til (c) i denne setningen - så langt det er ikke utenfor sin kontroll.

Talent CRM forbeholder seg retten til å fjerne ethvert abonnentinnhold fra nettstedet, suspendere eller avslutte abonnentens rett til å bruke tjenesten i tilfelle brudd på disse vilkårene eller forfølge noe annet middel eller lettelse tilgjengelig for Talent CRM og / eller nettstedet under egenkapital eller lov, uansett grunn (inkludert, men ikke begrenset til, etter mottak av krav eller påstander fra tredjepart eller myndighet knyttet til slikt abonnentinnhold, eller hvis Talent CRM er bekymret for at abonnenten kan ha brutt den straks foran dom). Alle gjenoppta dokumenter lastet opp til kontoen din av deg, en annen bruker i kontoen din eller en søker, kan hentes av deg gjennom det angitte brukergrensesnittet. Talent CRM vil aldri selge dette abonnentinnholdet på nytt, eller bruke det til noe annet kommersielt formål. Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til utseendet og følelsen av tjenesten, er copyright © 2019 Talent CRM. Du kan ikke duplisere, kopiere eller gjenbruke noen del av HTML / CSS eller visuelle designelementer uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Talent CRM. I tilfeller der det gis slik tillatelse, må all copyright og "drevet av" merknader, bilder og tekster ("merknader") på gjengitte sider og utgående e-postmeldinger være til stede. Plassering av varsel på siden kan bli endret så lenge varselet forblir godt synlig.

14. Kampanjer og markedsføring

Talent CRM tilbyr abonnent et offentlig nettsted som en del av tjenesten (karrieresiden). Dette karrierer nettstedet er blant annet ment å gi deg en offentlig tilgjengelig liste over jobber, og derfor er ikke bruken din av karrieresiden din ment å være privat. Med mindre det uttrykkelig er forbudt skriftlig eller elektronisk av deg, kan Talent CRM bruke firmaets navn og nevne bruken av denne tjenesten i pressemeldinger, intervjuer, markedsføringsmateriell, salgsark, presentasjoner, nettsteder og andre selvreklame-kanaler. Du samtykker i at en “drevet av Talent CRM” -grafikk eller tekstkobling kan inkluderes i stillingsannonsene eller e-postmeldingene dine, med mindre du velger å deaktivere eller skjule dette. Eventuelle kampanjer eller rabatter er gyldige for tjenester som kampanjen eller rabatten opprinnelig ble brukt til; påfølgende oppgraderinger eller tilleggstjenester er ikke garantert kampanjer eller rabatter.

15. XNUMX. Privacy Policy Personvern

Vennligst les vår personvernpolicy, som regulerer bruken av personopplysninger på nettstedet og i forbindelse med tjenesten, og som abonnenten samtykker til å være bundet som betingelse for disse vilkårene og bruken av nettstedet og tjenesten. Abonnent vil være kontrolleren, som definert i EU-forskrift 2016 / 679 (“GDPR”), for alle personopplysninger som behandles som en del av tjenesten knyttet til søkere, potensielle kandidater og karrierebesøkende. Abonnent vil be Talent CRM om en databehandlingsavtale (DPA) hvis slike personopplysninger blir behandlet av Talent CRM. På en slik forespørsel vil Talent CRM tilby abonnenten en DPA som oppfyller alle krav som angitt i artikkel 28 GDPR.

16. Elektronisk leveringspolicy

Du samtykker i at Talent CRM kan gi deg påkrevde varsler, push, avtaler og annen informasjon om tjenesten elektronisk. Ved å bruke tjenesten samtykker du også i at Talent CRM ikke er ansvarlig for mislykket elektronisk levering av e-postmeldinger til adressen du oppgir.

17. Tvisteløsning

Eventuelle tvister som oppstår som følge av bruken av tjenesten skal styres av lovene i Storbritannia, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikter, og enhver saksbehandling skal utelukkende avgjøres ved en kompetent domstol i Storbritannia.

18. Diverse

Disse vilkårene (inkludert personvernreglene), som endret etter Talent CRMs eget skjønn fra tid til annen, utgjør hele avtalen mellom deg og Talent CRM med hensyn til emnet heri og erstatter enhver og forutgående eller samtidig forståelse eller avtale, skrevet eller muntlig, angående saksforholdet. Talent CRM vil publisere nye versjoner av vilkårene på sin hjemmeside (https://www.talentcrm.co.uk/terms). Endringer trer i kraft ved slutten av en forhåndsbetalt periode eller ved oppgradering eller nedgradering. Talent CRM kan indikere at foregående modifikasjoner trer i kraft tidligere, i slike tilfeller kan abonnent avslutte tjenesten umiddelbart og motta tilbakebetaling av forhåndsbetalte gebyrer for den avsluttede delen av den forhåndsbetalte termin. I tilfelle separate servicenivåavtaler eller databehandlingsavtaler, vil disse avtalene bli lagt til disse vilkårene som tillegg. Mangelen fra noen av partene i noen henseende til å utøve noen rettigheter gitt heri, skal ikke anses som avkall på ytterligere rettigheter i henhold til dette. Talent CRM skal ikke holdes ansvarlig for svikt i å oppfylle sine forpliktelser nedenfor der slik svikt skyldes noen årsak utenfor Talent CRMs rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, mekanisk, elektronisk eller kommunikasjonssvikt eller forringelse. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir funnet å ikke kunne håndheves eller ugyldig, skal denne bestemmelsen begrenses eller elimineres i minst mulig grad, slik at disse vilkårene ellers skal forbli i full kraft og virkning og kan håndheves. Disse vilkårene vil være bindende for og inntreffe til fordel for hver part og slike partis arvinger, representanter, etterfølgere og tildeler; under forutsetning av at disse vilkårene ikke kan overføres eller overføres av en part bortsett fra med Talent CRMs forutgående skriftlige samtykke fra den andre parten. Ingen byrå, partnerskap, joint venture eller ansettelse opprettes som et resultat av disse vilkårene. Spørsmål om vilkårene bør sendes til hello@talentcrm.co.uk.