Villkor

Regler & Villkor

I detta dokument anges villkoren ("Villkor") på vilka Talent CRM på 18 Mark Road, Oxford, OX3 8PA ger abonnenterna tillgång till rekryteringsprogramvara ('Talent CRM') via webbplatsen www.talentcrm.co.uk ('Webbplats').

Vänligen läs dessa Villkor noggrant innan du använder webbplatsen och Talent CRM-tjänster. Du garanterar och föreställer att du har rätt att ingå dessa villkor för abonnentföretagets eller organisationens räkning.

Om du inte samtycker till dessa villkor kan du inte komma åt eller använda webbplatsen eller de tjänster som finns tillgängliga via webbplatsen / mobilappen ('tjänsten').

Talent CRM (kommer att kallas ”Talent CRM”) erbjuder tjänsten enbart för användning av signeringsenheten, och anslutna företag, till dessa avtalsvillkor, och i vars namn ett konto är registrerat via webbplatsen (”abonnenten” eller "Du") och inte för någon tredje parts användning eller fördel. Alla nya funktioner som förbättrar eller förbättrar den nuvarande tjänsten, inklusive frisläppandet av nya verktyg och resurser, ska omfattas av dessa villkor.

1. Tillgång till tjänsten

Talent CRM kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att tjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det kommer emellertid att finnas omständigheter då tjänsten kommer att avbrytas för underhåll, uppgraderingar och akuta reparationer eller på grund av fel i telekommunikationslänkar och utrustning. Alla rimliga steg kommer att vidtas av Talent CRM för att minimera en sådan störning när det ligger inom Talent CRM: s rimliga kontroll. Talent CRM förbehåller sig rätten att när som helst med eller utan förvarning skapa begränsningar för användning och lagring med avseende på Tjänsten. Abonnenten intygar till Talent CRM att om abonnenten är en individ (dvs inte en enhet) är abonnenten minst 18 års ålder. Abonnenten intygar också att det är lagligt tillåtet att använda tjänsten och tar fullt ansvar för valet och användningen av tjänsten. Talent CRM tillhandahåller tillgängligt innehåll via sin tjänst och webbplats ("innehåll"). Talent CRM gör inget påstående om att tjänsten lagligen kan användas eller att innehåll kan laddas upp eller laddas ner till och från tjänsten utanför Storbritannien. Tillgång till innehåll kanske inte är lagligt av vissa personer eller i vissa länder. Om du använder tjänsten utanför Storbritannien gör du det på din egen risk och du är ansvarig för att följa lagarna i din jurisdiktion. Abonnenten är ansvarig för att skaffa och underhålla all utrustning eller tillhörande tjänster som behövs för att ansluta till och använda Tjänsten, inklusive, utan begränsning, modem, hårdvara, mjukvara och långdistans eller lokal telefontjänst. Abonnenten ska ansvara för att sådan utrustning eller tillhörande tjänster är kompatibla med tjänsten.

2. Allmänna villkor

När du registrerar dig för tjänsten måste du ange ditt fullständiga juridiska namn, fullständiga företagsnamn, en giltig e-postadress och all annan information som begärs för att slutföra registreringen. När du registrerar dig för ett betalt konto eller uppgraderar ett gratis konto till ett betalt konto måste du ange ditt juridiska fulla namn, fullt företagsnamn (om tillämpligt), en giltig e-postadress, din korrekta faktureringsinformation och all annan information begärt för att slutföra anmälnings- eller uppgraderingsprocessen. Konton som är registrerade eller automatiserade inloggningsförsök av "bots" eller andra automatiserade metoder är inte tillåtna. Din inloggning får bara användas av din organisation, en enda inloggning kanske inte delas av flera personer inom din organisation. Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och lösenord. Talent CRM kan inte och kommer inte att hållas ansvarigt för förlust eller skada på grund av att du inte uppfyller denna säkerhetsskyldighet.

Prenumeranten samtycker till att omedelbart meddela Talent CRM om faktiska eller misstänkta förluster, stöld eller obehörig användning av abonnentens konto eller lösenord. Du är ansvarig för allt abonnentinnehåll (definierat nedan) och aktivitet som sker via eller under ditt konto. Varje bedräglig, missbruk eller obehörig användning av Tjänsten kan vara orsak till uppsägning av abonnentens rätt att använda Tjänsten eller åtkomst till webbplatsen. Prenumeranten får inte publicera eller överföra, eller låta publiceras eller skickas, någon kommunikation eller uppmaning som är utformad eller avsedd att få lösenord och kontoinformation från någon annan användare. Om du använder ett gratis konto får du inte blockera annonser. En person eller juridisk person får inte ha mer än ett gratis konto. Du får inte använda tjänsten för något olagligt eller obehörigt syfte. Vid användning av tjänsten får du inte bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte modifiera, anpassa eller hacka Tjänsten eller ändra en annan webbplats för att felaktigt antyda att den är kopplad till Tjänsten, Talent CRM eller någon annan Talent CRM-tjänst. Du får inte återförsälja tjänsten till någon tredje part som en privat etikett eller med inkludering av en påslagningsavgift utan uttryckligt skriftligt medgivande från Talent CRM.

3. Lagring och hämtning av abonnentinnehåll

Tjänsten får endast användas för att överföra och lagra CV: er (eller återuppta), filer associerade med processen att anställa en kandidat (nedan kallad ”kandidat”), arbetsbeskrivningar och kommentarer med avseende på det föregående (alla de ovan nämnda häri som "Abonnentinnehåll"). Du får inte ladda upp kommersiella annonser eller annat material som inte faller inom definitionen av "Abonnentinnehåll" eller överföra oönskad information, material eller data (inklusive, utan begränsning, "skräppost" -meddelanden). Du förstår att tjänsten kan användas för överföring av ditt abonnentinnehåll. Du får inte överföra eller använda maskar eller virus eller någon destruktiv kod eller som försöker automatiskt samla in information från skärmen (skärmskrapning). Du får inte använda automatiserade system ("bots") för att ladda upp flera dataströmmar, till exempel för flera kandidater. Om din bandbreddanvändning är överdriven (som enbart fastställs av Talent CRM) för att skydda tillgängligheten för tjänsten för alla prenumeranter (inklusive tredje parter) förbehåller vi oss rätten att begränsa din användning eller inaktivera ditt konto efter skriftlig meddelande till du, tills du kan minska din bandbreddförbrukning.

4. Policy för jobbannonser

Genom sitt Service Talent kan CRM erbjuda att distribuera tillkännagivanden om lediga platser ("Jobannonsering") i distributionskanaler (definieras nedan). Talent CRM kan efter eget gottfinnande ta ut ytterligare avgifter för jobbannonser (“Premium Job Advertenties”). Alla avgifter för jobbannonser kommer att meddelas under beställningsprocessen. Talent CRM kommer att göra rimliga ansträngningar för att distribuera jobbannonser till tredje partstjänster, jobbtavlor och / eller andra enheter i vårt distributionsnätverk (tillsammans, ”Distribution Channels”). Du erkänner dock och accepterar att vi inte har någon kontroll över distributionskanalerna eller kommunikationsnätverket, och därför ger vi ingen garanti för att dina jobbannonser faktiskt kommer att levereras via Internet eller via kommunikationsnätverk, accepteras av en enhet i distributionskanalerna eller tas emot och / eller läsas av arbetssökande eller potentiella jobbsökande. Du accepterar att enheter i distributionskanalerna inte har någon skyldighet att använda eller visa en jobbannons och kan avvisa en jobbannons av någon anledning eller av någon anledning, oavsett om du har en betald prenumerationsplan eller en prövning eller gratis prenumeration, och även om du har betalat för en premiumjobbannons. Du samtycker till att Talent CRM inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part om din Jobbannons avvisas eller inte publiceras, och du har inte rätt till återbetalning för Jobbannonser som inte har publicerats eller distribuerats. Om du avbokar en premiumjobbannons som anges via distributionskanaler, erbjuder vi ingen återbetalning. Genom att skicka en jobbannons ger du oss tillstånd att distribuera den Jobannonseringen i distributionskanalerna. Du samtycker till att inte publicera eller marknadsföra jobbannonser som: innehåller felaktig, falsk, vilseledande information, som innehåller dolda nyckelord, eller säljer eller marknadsför tjänster. Dina jobbannonser måste följa gällande lokala, nationella och internationella lagar och förordningar inklusive, men inte begränsat till, de som rör arbetsmarknad och sysselsättning och antidiskriminering (eller motsvarande i det land som Jobbannonserna görs tillgängliga, postade eller distribueras). Vi garanterar inte antalet eller kvaliteten på kandidater som du kommer att få som ett resultat av din jobbannons. Du är ensam ansvarig för att intervjua, utföra bakgrunds- och referenskontroller, verifiera information från och välja en lämplig kandidat. I vissa fall kan enheter i distributionskanaler kräva att du samtycker till ytterligare servicepolicyer för att tillåta din jobbannons att distribueras på eller via deras tjänster, och du godkänner härmed sådana ytterligare servicepolicyer som de gäller för distributionen av dina jobbannonser. Du förstår och samtycker till att du är ensam ansvarig för allt ansvar som uppstår till följd av publicering av jobbannonser eller material som användare kan koppla till via sådana jobbannonser. Du samtycker till att ersätta och hålla Talent CRM och dess dotterbolag, och deras respektive officerare, styrelseledamöter, anställda och agenter oskadliga från och mot alla krav, kostnader, skador, förluster, skulder och utgifter (inklusive advokatsavgifter och kostnader) som uppstår ur eller i samband med jobbannonser som tillhandahålls av dig eller något annat innehåll som tillhandahålls av dig, eller ditt brott mot detta avtal.

5. Service för kvalitet

Talent CRM kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på alla inkommande supportförfrågningar inom två arbetsdagar. Vårt supportteam är tillgängligt via support@talentcrm.co.uk.

6. Ansvarsfriskrivning

Abonnent garanterar härmed att (a) abonnenten har rätt och kapacitet att ingå och vara bundna av dessa villkor; och (b) prenumeranten ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar beträffande abonnentens användning av tjänsten och webbplatsen; och (c) och prenumeranten samtycker till att följa dessa villkor för talang CRM avseende tjänsten och webbplatsen som tillhandahålls av talang CRM. Du samtycker till att använda tjänsten och webbplatsen på egen risk. Talent CRM använder andra tredjepartsleverantörer (som nätverksleverantör, datacenter, telekommunikationsleverantörer) för att göra tjänsten och webbplatsen tillgänglig för abonnenten. Talent CRM garanterar och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att ge abonnenten en bra servicenivå, men Talent CRM garanterar inte att sådan tjänst ska vara fri från fel eller avbrott hela tiden. Med undantag för vad som uttryckligen anges här, garanterar inte Talent CRM i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag att webbplatsinnehållet (definieras nedan) är korrekt, fullständigt, lämpligt för ett visst syfte och alla garantier som uppstår genom föreskrifter eller på annat sätt i lag är härmed utesluts och friskrivs. Talent CRM kan visa eller tillhandahålla länkar eller annan interaktion med tredjepartswebbplatser och reklambannrar från tredje part på webbplatsen (”Tredjepartswebbplatser”). I synnerhet kan tjänsterna också ge abonnenten möjlighet att ansluta och publicera abonnentinformation via tredjepartswebbplatser och andra tjänster från tredje part såsom sociala nätverk och affärsnätverkssajter. Användning av sådana tredjepartswebbplatser och tjänster från tredje part ska vara för abonnentens risk och underlagt villkoren för leverantören av tredje partens webbplats. Talent CRM kan inte hållas ansvarigt eller ansvarigt för tredjepartswebbplatser och tjänster från tredje part inklusive, men inte begränsat till, deras kvalitet, innehåll, användarvillkor och tillgänglighet.

7. Ansvarsbegränsning

Du förstår uttryckligen och samtycker till att Talent CRM inte är ansvarigt för skador som uppstår till följd av: (i) användningen eller oförmågan att använda tjänsten; (ii) kostnaden för upphandling av ersättande varor och tjänster som härrör från varor, data, information eller tjänster köpta eller erhållna eller meddelanden mottagna eller transaktioner som genomförts genom eller från tjänsten; (iii) uttalanden eller uppföranden från tredje part om tjänsten. Talent CRM ansvarar inte för några belopp som överstiger de avgifter som du betalat till Talent CRM enligt detta avtal under sexmånadersperioden (före 6) före händelsen som ger upphov till ditt krav eller talan mot Talent CRM. De begränsningar som anges i denna artikel gäller för: (i) indirekta, tillfälliga, speciella, följd-, straff- eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsade till, skador för förlust av vinst, goodwill eller andra immateriella förluster (även om Talent CRM har informerats om möjligheten till sådana skador); (ii) alla orsaker till handlingar eller fordringar i det sammanlagda, inklusive, utan begränsning, kontraktsbrott, brott mot garanti, skadestånd, vårdslöshet, grov vårdslöshet, avsiktlig fel, strikt ansvar, felaktiga föreställningar och andra skador. De begränsningar som anges i den här artikeln kommer att överleva uppsägningen eller löptiden av dessa villkor och gäller även om något begränsat åtgärd som anges i dessa villkor visar sig ha misslyckats med dess väsentliga syfte. Eventuella begränsningar som överenskommits enligt denna artikel kommer också att gälla ansvaret för Talent CRM: s direktörer, officerare, anställda, ombud och medlemmar.

8. Skadeersättning

Du samtycker till att skydda och hålla oskadlig Talent CRM, dess entreprenörer och licensgivare och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medlemmar, aktieägare och agenter från och mot alla fordringar, skulder, förluster, handlingar, handlingssaker, krav, kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsade till advokaters avgifter, som uppstår till följd av din användning av Tjänsten, för intrång i intellektuell egendom av Abonnentens innehåll i samband med användningen av Tjänsten. Villkoren som anges i detta avsnitt kommer att överleva uppsägningen eller upphörandet av dessa villkor. Talent CRM accepterar att ersätta och hålla dig ofarlig, dina entreprenörer och licensgivare och dina respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medlemmar, aktieägare och agenter från och mot alla påståenden från tredje part om att tjänsterna kränker immateriella rättigheter giltiga i Storbritannien och andra EU-länder samt Förenta staterna. Villkoren som anges i detta avsnitt kommer att överleva uppsägningen eller upphörandet av dessa villkor.

9. Ändring av tjänsten

Talent CRM förbehåller sig rätten att ändra tjänsten när som helst och oavsett anledning för att förbättra tjänsten. Om denna ändring kan ha konsekvenser för användningen kommer denna ändring att meddelas. Förändringar avseende sekretess kommer att meddelas för användare i förväg genom vår integritetspolicy.

10. Tredjepartsleverantörer

Du förstår att Talent CRM använder tredjepartsleverantörer (nedan kallade "Leverantörer") och värdpartner för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, programvara, nätverk, lagring, telemarketingstöd och relaterad teknik som krävs för att köra tjänsten. Talent CRM garanterar inte att resultaten från presentationen eller informationen kommer att vara korrekta, inklusive priser och betyg, på någon skärm som resulterar i en transaktion av något slag, tillhandahållen av en tredjepartsleverantör som hittats genom att använda tjänsten. Talent CRM ger ingen garanti eller garanti för att du får samma resultat som visas i de aggregerade uppgifterna som presenteras på jobbtavlor eller något annat betygssystem som finns i tjänsten som tillhandahålls av en tredje part.

11. Betalningar, återbetalningar, uppgradering och nedgradering

Användningen av tjänsten är gratis under din "Free Trial Period", som är 14 dagar som standard. Ett giltigt kreditkort krävs för att betala konton. Tjänsten debiteras i förväg, som standard på månadsbasis (finns också tillgängligt förbetalt för 12 månader) och kan avbrytas när som helst - på vilket endast de återstående dagarna i den månaden kommer att debiteras. Det finns ingen återbetalning på förbetalda årliga paket. Talent CRM har rätt att justera gällande avgifter, priser och priser för tjänsten varje år inom rimliga gränser. Alla avgifter är exklusiva alla skatter, avgifter eller avgifter som tas ut av skattemyndigheterna, och du är ansvarig för betalningen av alla sådana skatter, avgifter eller avgifter, exklusive endast Storbritanniens skatter på inkomst av Talent CRM. För varje uppgradering i plannivå debiteras ditt kreditkort som du angav automatiskt vid tidpunkten när du uppgraderar. Nedgradering av din tjänst kommer att leda till att den återstående månaden debiteras enligt den aktuella planen. Standardbetalningsdatumet för kreditkortsavgifter och fakturor är samma datum som du gör beställningen eller tar emot fakturorna. Tjänster inklusive jobbannonser kommer att ställas live i det ögonblick då betalningen mottas. Alla avgifter är i pund sterling (GBP).

12. Uppsägning

Du kan avsluta ditt konto och tjänsten omedelbart genom att gå till faktureringsavsnittet för dina inställningar i ditt konto eller via e-post till support@talentcrm.co.uk. Du har rätt att ladda ner eller begära ditt abonnentinnehåll inom trettio dagar efter uppsägningen. Därefter kommer allt ditt abonnentinnehåll att raderas från tjänsten. Om du säger upp din tjänst före utgången av din nuvarande förutbetalda period (månad, kvartal, halvår, helår) kommer din uppsägning att gälla omedelbart och du kommer inte att debiteras igen, och du får inte heller återbetalning för den oanvända delen av betalningsperioden. Årskontrakt måste avbrytas minst en månad före förnyelsedatumet eller förnyas automatiskt för ett liknande kontrakt. Talent CRM har, efter eget gottfinnande, rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av Tjänsten endast i händelse av brott mot dessa Villkor. Sådan uppsägning av tjänsten kommer att resultera i inaktivering eller borttagning av ditt konto och din åtkomst till ditt konto, samt förlust och avskaffande av allt innehåll på ditt konto. Talent CRM kan när som helst, utan föregående meddelande, säga upp tjänsten om Talent CRM är förbjudet att tillhandahålla tjänsten till kunden genom a) lagar och regler som är tillämpliga på Talent CRM eller b) någon av Talent CRM: s affärspartner eller tjänsteleverantörer på grund av statliga ekonomiska sanktioner mot något land eller stat.

13. Upphovsrätt och innehåll

Webbplatsen och dess innehåll är endast avsedd för användning av Talent CRM: s prenumeranter och får endast användas i enlighet med dessa villkor. Allt material på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till text, data, information, grafik, logotyper, verktyg, fotografier, bilder, illustrationer, ljud, video och animationer ("Webbplatsinnehåll") tillhör Talent CRM och / eller tredje parter och skyddas av brittiska och internationella upphovsrättslagar. Alla varumärken, servicemärken och varumärken är ägda av Talent CRM och / eller tredje parter. Prenumeranten ska följa alla meddelanden om upphovsrätt, information och begränsningar som finns i allt innehåll som nås via tjänsten. Alla rättigheter för abonnentens immateriella rättigheter till data, information, abonnentinnehåll inklusive men inte begränsat till information från jobbkandidater med hjälp av onlineformulär, som innehåller ytterligare information såsom CV: er, motivationsbrev, svar på frågor och ytterligare personlig information / arbetshistoria, och all information i anslutning till abonnentens användning av tjänsten, varumärken och handelsnamn är och kommer att förbli abonnentens egendom. Webbplatsen är skyddad av upphovsrätt enligt europeiska upphovsrättslagar, internationella konventioner och andra upphovsrättslagar. Ordet 'Talent CRM' är varumärkesskyddat. Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet i nästa stycke i dessa villkor får abonnenten inte kopiera, modifiera, publicera, sända, ladda upp, delta i överföring eller försäljning av, reproducera, skapa derivatverk baserat på, distribuera eller på något sätt utnyttja något av webbplatsens innehåll, mjukvara, material relaterade till tjänsten helt eller delvis. Prenumeranten får ladda ner eller kopiera webbplatsinnehållet för sin, hennes eller dess normala affärsverksamhet och inte för någon annan person eller enhet, under förutsättning att abonnenten behåller all upphovsrätt och andra meddelanden i sådant webbplatsinnehåll. Prenumeranten får inte göra flera kopior av webbplatsinnehållet eller på annat sätt distribuera eller överföra sådant webbplatsinnehåll till någon annan person eller enhet. Abonnenten erkänner och samtycker till att om abonnenten använder någon del av tjänsten för att bearbeta abonnentinnehållet, kommer Talent CRM att ha en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri rätt att kopiera, publicera, visa, översätta och lagra abonnentinnehållet enbart för det normala affärsanvändning av tjänsten (t.ex. dagliga operationer för att hålla tjänsten igång). Abonnenten representerar, garanterar och samtycker till att den inte kommer att använda Tjänsten för att behandla något abonnentinnehåll som (a) kränker, kränker eller på annat sätt stör någon upphovsrätt eller varumärke som tillhör en tredje part, (b) är skadligt, ärekränkande, obscen, pornografisk, kränkande, anständigt, hotande, trakasserande, hatligt, kränkande eller på annat sätt bryter mot lag eller rättigheter från tredje part, (c) innehåller ett virus, trojanhäst, mask, tidsbomb eller annan datorprogrammeringsrutin eller motor som är avsedd att skada, störande, störande avlyssna eller expropriera något system, data eller information, eller (d) förblir postade efter att abonnenten har meddelats att sådant abonnentinnehåll bryter mot någon av avsnitten a till c i denna mening - såvitt det är inte utanför dess kontroll.

Talent CRM förbehåller sig rätten att ta bort allt abonnentinnehåll från sajten, avbryta eller säga upp abonnentens rätt att använda tjänsten i fall av överträdelse av dessa villkor eller förfölja någon annan åtgärd eller lättnad tillgänglig för Talent CRM och / eller webbplatsen under eget kapital eller lag av någon anledning (inklusive, men inte begränsat till, vid mottagande av anspråk eller anklagelser från tredje part eller myndigheter som rör sådant abonnentinnehåll eller om Talent CRM är orolig för att abonnenten kan ha brutit mot den omedelbart föregående meningen). Alla återuppta dokument som laddats upp till ditt konto av dig, en annan användare i ditt konto eller en sökande, kan hämtas av dig via det medföljande användargränssnittet. Talent CRM kommer aldrig att sälja detta abonnentinnehåll eller använda det för något annat kommersiellt syfte. Webbplatsen, inklusive men inte begränsad till utseendet och känslan av tjänsten, är copyright © 2019 Talent CRM. Du får inte kopiera, kopiera eller återanvända någon del av HTML / CSS eller visuell designelement utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Talent CRM. I de fall sådant tillstånd ges måste all upphovsrätt och "drivs av" meddelanden, bilder och texter ("meddelanden") på återgivna sidor och utgående e-postmeddelanden vara närvarande. Platsen för meddelandet på sidan kan ändras så länge meddelandet förblir tydligt synligt.

14. Kampanjer och marknadsföring

Talent CRM erbjuder abonnenten en offentlig webbplats som en del av tjänsten (Karriärens webbplats). Denna karriärsida är bland annat avsedd att ge dig en offentligt tillgänglig lista över jobb, och därför är din användning av din karriärsida inte avsedd att vara privat. Såvida inte uttryckligen förbjudet skriftligt eller elektroniskt av dig, kan Talent CRM använda ditt företagsnamn och nämna din användning av denna tjänst i pressmeddelanden, intervjuer, marknadsföringsmaterial, försäljningsark, presentationer, webbplatser och andra självpromoteringskanaler. Du samtycker också till att en "powered by Talent CRM" -grafik eller textlänk kan inkluderas i dina jobblistor eller e-postmeddelanden om du inte väljer att inaktivera eller dölja detta faktum. Alla kampanjer eller rabatter gäller för tjänster som kampanjen eller rabatten ursprungligen tillämpades på; efterföljande uppgraderingar eller tilläggstjänster garanteras inte kampanjer eller rabatter.

15. Integritetspolicy

Läs vår sekretesspolicy, som reglerar användningen av personuppgifter på sajten och i samband med tjänsten, och till vilken abonnenten accepterar att vara bunden som villkor för dessa villkor och användning av webbplatsen och tjänsten. Prenumerant kommer att vara den registeransvarige, enligt definitionen i EU-förordningen 2016 / 679 (“GDPR”), för alla personuppgifter som behandlas som en del av tjänsten avseende sökande, potentiella kandidater och karriärs besökare. Prenumeranten kommer att begära Talent CRM för ett databehandlingsavtal (DPA) om sådana personuppgifter behandlas av Talent CRM. På en sådan begäran kommer Talent CRM att erbjuda abonnenten en DPA som uppfyller alla krav som anges i artikel 28 GDPR.

16. Elektronisk leveranspolicy

Du samtycker till att Talent CRM kan ge dig erforderliga meddelanden, push, avtal och annan information om tjänsten elektroniskt. Genom att använda tjänsten samtycker du också till att Talent CRM inte är ansvarigt för misslyckad elektronisk leverans av e-postmeddelanden till den adress du anger.

17. Lösning av tvister

Tvister som uppstår till följd av användningen av tjänsten ska regleras av lagarna i Storbritannien, utan hänsyn till principer om lagkonflikter, och alla förfaranden ska endast lösas vid en behörig domstol i Storbritannien.

18. Övrigt

Dessa villkor (inklusive integritetspolicyn), ändrade i Talent CRM: s enskilda skön från tid till annan, utgör hela avtalet mellan dig och Talent CRM med avseende på ämnet här och ersätter alla tidigare eller samtida förståelser eller avtal, skriftliga eller muntlig, angående ämnet. Talent CRM kommer att publicera nya versioner av villkoren på sin webbplats (https://www.talentcrm.co.uk/terms). Ändringar träder i kraft vid slutet av en förutbetald period eller vid uppgradering eller nedgradering. Talent CRM kan indikera att föregående ändringar träder i kraft tidigare, i sådant fall kan abonnenten avbryta tjänsten omedelbart och få återbetalning av förbetalda avgifter för den avslutade delen av den förbetalda terminen. Vid separata serviceavtal eller databehandlingsavtal läggs dessa avtal till i dessa villkor som tillägg. En av parternas underlåtenhet att i något avseende utöva någon rätt som föreskrivs här ska inte anses som avstående från ytterligare rättigheter enligt detta. Talent CRM ska inte hållas ansvarigt för något misslyckande med att uppfylla sina skyldigheter enligt detta om sådant fel uppstår från någon orsak utanför Talent CRM: s rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, mekaniska, elektroniska eller kommunikationsfel eller försämring. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara oöverförbar eller ogiltig, ska den bestämmelsen begränsas eller elimineras till den minsta möjliga utsträckning så att dessa villkor annars ska förbli i full kraft och verkställa och verkställbara. Dessa villkor kommer att vara bindande för och inure till förmån för varje parti och sådana partis arvtagare, representanter, efterträdare och uppdrag; under förutsättning att dessa villkor inte kan överlåtas eller överföras av en part utom med Talent CRM: s tidigare skriftliga medgivande från den andra parten. Inget byrå, partnerskap, joint venture eller anställning skapas som ett resultat av dessa villkor. Frågor om villkoren ska skickas till hello@talentcrm.co.uk.